Առաջադրանքների փաթեթ

Սեպտեմբերի 01․09-25․09․2021թթ․

Սեպտեմբերի 27․09․2021թ․ Հոկտեմբերի 01․10․2021թթ․

Հոկտեմբերի 04․10-09․10․2021թթ․