Առաջադրանքների փաթեթ

01․09-11․09․2022թ․

Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիրը

Դասի հղում։

 1. Վերլուծել Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկաաշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները:
 2. Բնութագրել Հայկական լեռնաշխարհի վերաբերյալ աշխարհագրական հետազոտությունները տարբեր ժամանակներում:
 3. Քարտեզներից օգտվելով նշի՜ր
  • Արևելա-Պոնտական լեռներ, Հայկական Տավրոս, Հայկական Պար
  • Սևանա լիճ, Վանա լիճ, Սևանա լիճ
  • Ճորոխ գետը, Արաքս գետը,Եփրատ գետը, Տիգրիս գետը
  • Նշիր նաև լեռան բարձրությունը
  • Մասիս լեռը, Սիս լեռը, Արագած լեռը, Թոնդրակ լեռը, Սիփան լեռը, Մարութա լեռը, Ջիլո լեռը և Արարատ լեռ

06․09-11․09․2021թթ․

Հայկական լեռնաշխարհի ռելիեֆը

Դասի հղումը

 1. Ի՞նչ տարածք է գրավում Հայկական լեռնաշխարհը: Որո՞նք են նրա սահմանները:
 2. Որո՞նք են Հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերը, և ո՞ր ջրային ավազաններին են
  դրանք պատկանում:
 3. Ի՞նչ խոշոր լճեր կան Հայկական լեռնաշխարհում, ի՞նչ առանձնահատկություններ
  ունեն դրանք:
 4. Ինչո՞վ է բացատրվում Հայկական լեռնաշխարհի սեյսմիկ ակտիվությունը, և ի՞նչ
  ավերիչ երկրաշարժեր են գրանցվել այստեղ:
 5. Ի՞նչ օգտակար հանածոներով է հարուստ Հայկական լեռնաշխարհը: Ներկայումս
 6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ի՞նչ օգտակար հանածոներ կան:
 7. Քանի՞ «աշխարհներից» էր կազմված Մեծ Հայքը: Պատմական Հայաստանի ո՞ր
  նահանգների տարածքն է ընդգրկում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը:
Լեռնագրությունը — դաս։ Աշխարհագրություն, 9-րդ դասարան.
Մեծ Հայք և Մեծ Հայքի քարտեզը — Ալեքսանդրա Կոմարսկայայի բլոգ

13․09-17․09․2021թթ․

Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագիրը

Դասի հղում։

 1. Վերլուծել այն միջազգային իրադարձությունները, որոնց արդյունքում ձևավորվեցին Խորհրդային Հայաստանի սահմանները, և ի՞նչ ժառանգություն ստացավ ներկա անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։
 2. Թվարկել և գնահատել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսաաշխարհագարական դիրքի և քաղաքաաշխարհագրական դիրքի մեզ համար նպաստավոր և ոչ նպաստավոր հանկանիշները։ Արդյո՞ք կարելի է ոչ նպաստավոր հատկանիշները դարձնել նպաստավոր։
 3. Վերլուծել ներկա իրավիճակում ՀՀ-ի տնտեսաաշխարհագրական դիրքը։
 4. Ուրվագծային քարտեզի վրա առանձնացնել ՀՀ-ի և Արցախի Հանրապետության ներկա սահմանները։

ՀՀ աշխարհագրական դիրքը- նախագիծ

20․09-25․09․2021թթ․

ՀՀ օգտակար հանածոները

Դասի հղումը։

 1. Երկրաբանական ո՞ր դարաշրջաններում և ի՞նչ գործոնների ազդեցությամբ ձևավորել մեր հանրապետության ներկայիս մակերևույթը։
 2. Ինչո՞վ է բացատրվում մեր տարածքի օգտակար հանածոների բազմազանությունը և մետաղային ու ոչ մետաղային հանքատեսակների հարուստ պաշարների առկայությունը։
 3. Թվարկե՜ք օգտակար հանածոների նշանավոր հանքավայրերն ու գլխավոր հանքատեսակները և դրանց օգտագործման բնագավառները։
 4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել հետևյալ օգտակար հանածոները և դրանց տարածման շրջանները․
 • Մետաղային հանքատեսակներից․
  • Պղինձ
  • մոլիբդեն
  • կապար
  • ցինկ
  • երկաթ
 • Ոչ մետաղական հաքատեսակներից․
  • տուֆ
  • բազալտ
  • գրանիտ
  • օբսիդիան
  • պեռլիտ
  • կրաքար
  • կերակրի աղի պաշարներ
 • Նշել նաև հանքային ջրերի աղբյուրները․
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image.png
DocumentView

27․09-01․10․2021թթ․