Առաջադրանքներ

28․04․2021թ․

Նշել ուրվագծային քարտեզի վրա ամբողջ Ասիա տարածաշրջանի պետությունները։

World_map_blank.png

16.04.2021թ․

 1. Թվարկել Արևելյան Ասիայի և Հարավային Ասիայի երկրները իրենց մայրաքաղաքներով։

 1. Նկարագրել Չինաստանի և Ճապոնիայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։
 2. Բնութագրել Չինաստանի և Ճապոնիայի զարգացման բնական նախադրյալները։
 3. Համառոտ բնութագրել Հնդկաստանի աշխարհագրական դիրքը և զարչգացման բնական նախադրյալները։

Դեկտեմբերի 28-31

Ամփոփիչ աշխատանքներ։

Դեկտեմբերի 21-25

11․ Հարավ- արևմտյան Ասիա

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել հարավ-արևմտյան Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրային ավազանները:
 • Ինչպիսին է Հարավ-արևմտյան Ասիայի աշխարհագրական դիրքը
 • Որոնք են հարավ-արևմտյան Ասիայի տնտեսական զարգացման խոչընդոտներն ու խթանիչները
 • Ինչով է պայմանավորված հարավ-արևմտյան Ասիայի մի շարք երկրներում տղամարդկանց մեծ թիվը
 • Ինչ դեր ունի հարավ-արևմտյան Ասիան ամողջ աշխարհում

Դեկտեմբերի 7-18

10․ Հյուսիսային Եվրոպա- Մեծ Բրիտանիա

 • Որո՞նք են Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների տնտեսաաշխարհագրական դիրքի կարևոր առանձնահատկությունները:
 • Ձեր կարծիքով ԱՊՀ կազմի մեջչմտնելըինչպե՞ս է անդրադարձել բալթյան պետությունների տնտեսական զարգացման վրա: Արե՛ք հնարավոր եզրակացություններ:
 • Տվե՛ք տարածաշրջանի արդյունաբերության զարգացման բնառեսուրսային ներուժի գնահատականը: Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս է այն անդրադառնում արդյունաբերության մասնագիտացման ու տեղաբաշխման վրա:
 • Ինչո՞վ է բացատրվում գյուղատնտեսության զարգացման բնական նախադրյալների տարբերությունները Մեծ Բրիտանիայում, Իռլանդիայում, Դանիայում, բալթյան պետություններում մի կողմից և Նորվեգիայում, Շվեդիայում, Ֆինլանդիայում ու Իսլանդիայում մյուսկողմից:  
 • Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:
 • Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները: 
 • Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները
 • Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը: 
 • Ի՞նչ դեր ունի Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից աշխարհում: 
 • Երկրորդ ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքները: 

Պատրաստել տեսանյութ

Դեկտեմբերի 1- 5

9․ Գործնական-սեմինար պարապմունք

 • Ձեր կարծիքով Գերմանիայի` որպես բնակչության ազգային կազմի տեսակետից միատարր երկրի, վարչաքաքղաքական բաժանման դաշնային կառուցվածքն ինչ առավելություններ ունի:
 • Բնութագրել Գերմանիայի արդյունաբերության զարգացման բնական նախադրյալնեը։
 • Բնութագրել Գերմանիայիգյուղատնտեսության զարգացման բնական նախադրյալնեը։
 • Ներկայացնել Գերմանիայի կառավարման համակարգը
 • Վերլուծե՜լ գնահատել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։
 • Որոնք են Ֆրանսիայիում զբոսաշրջության և հանգստի կազմակերպման ռեսուրսները։
 • Ինչպես է ձևավորվել Ֆրանսիական ազգը։

Նոյեմբերի 23-27

8․ Ֆրանսիայի ընդհանուր բնութագիրը։

 • Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: 
 • Ինչպիսինն է Ֆրանսիայի բնակչության ազգային կազմը:
 • Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները
 • Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:
 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: 
 • Ինչ նպատակներ է հետապնդում Ֆրանսիայում ռեգիոնալ քաղաքականությունը:
 • Տեսանյութեր Ֆրանսիայի մասին։

Նոյեմբերի 16-20

7․ Գերմանիայի բնակչությունը և տնտեսությունը

 • Ձեր կարծիքով Գերմանիայի` որպես բնակչության ազգային կազմի տեսակետից միատարր երկրի, վարչաքաքղաքական բաժանման դաշնային կառուցվածքն ինչ առավելություններ ունի:
 • Բնութագրել Գերմանիայի արդյունաբերության զարգացման բնական նախադրյալնեը։
 • Բնութագրել Գերմանիայիգյուղատնտեսության զարգացման բնական նախադրյալնեը։
 • Ներկայացնել Գերմանիայի կառավարման համակարգը:

Պատրաստել լրացուցիչ նյութ Գերմանիայի վերաբերյալ

Նոյեմբերի 2—13

6․Արևմտյան Եվրոպա- Գերմանիա ընդհանուր բնութագիրը

 • Ինչով եք հիմնավորում այն միտքը, որ Արևմտյան Եվրոպայի երկրները առաջատար դեր են խաղում համաշխարհային տնտեսության և քաղաքակրթության մեջ:
 • Բնութագրեք Արմ. Եվրոպայի ժողովրդագրական իրադրությունը և փորձեք հիմնախնդրի լուծման ուղին կապել աշխատուժի ներգաղթի հետ։
 • Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:
 • Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:
 • Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:
 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Պատրաստել տեսանյութ Արևմտյան Եվրոպայի որևէ երկիր վերաբերյալ։

Ամփոփիչ հարցեր․

 • Առաջադրանք 1. Եվրոպայի ուրվագծային քարտեզի վրա պատկերել Եվրոպայի 4 տարածաշրջանները իրենց համապատասխան պետություններով և մայրաքաղաքներով:
 • Առաջադրանք 2. Եվրոպայի քաղաքական քարտեզի վրա առանձնացնել ՀՆԱ առավել բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրները:
 • Առաջադրանք 3. Գնահատեք Արևմտյան Եվրոպայի արդյունաբերության զարգացման բնական նախադրյալները :
 • Առաջադրանք 4 Աղյուսակով գրել ՄԱԿ-ին առընթեր և նրանից դուրս դուրս գտնվող մի շարք միջազգային կազմակերպություններ
 • Առաջադրանք 5 Ընդհանուր կողմերով տվետվեք Եվրոպայի տեղը քաղաքակրթության և մարդկության առաջընթացի գործում: 

Հոկտեմբերի 19-23

5․ Հարավայի Եվրոպայի- Իտալիայի ընդհանուր բնութագիրը։

 • Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:
 • Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը
 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները:
 • Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:
 • Նշել Իտալիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:
 • Ի՞նչ դեր ունի Իտալիան ժամանակակից աշխարհում:
 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Իտալիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները, արդյունաբերական խոշոր կենտրոնները:

Հոկտեմբերի 19-30

4.Արևելյան Եվրոպա-ՌԴ-ի ընդհանուր բնութագիրը,բնական պայմանները։ՌԴ-ի բնակչությունը։ ՌԴ-ի տնտեսությունը։

 • Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում
 • Ուրվագծայի քարտեզի վրա նշել Ռուսաստանի հարևան պետությունները, ափերը ողողողջրային ավազանները:
 • Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բազմազգ լինելը
 • Ինչպես են ատաջացել Ռուսաստանի խոշոր ագլոմերացիաները
 • Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բնակչության անհամաչափ բաշխումը
 • Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները
 • Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը
 • Ի՞նչ դեր ունի Ռուսաստանտ ժամանակակից աշխարհում

Հոկտեմբերի 5-17-ը

3․ Արևելյան Եվրոպայի ընդհանուր բնութագիրը

 1. Աշխարհի օգտակար հանածոները քարտեզով որոշեք, թե արևելաեվրոպական երկրներից, որոնք են ամենահարուստը.
 • քարածխով և գորշածխով,
 • նավթով և բնական գազով,
 • գունավոր մետաղների հանքաքարով,
 • քիմիական արդյունաբերության հանքային հումքով:
 • Հանքային ռեսուրսների ո՞ր տեսակներով են ապահովված բոլոր երկրները և ո՞ր տեսակները չեն բավականացնում դրանց մեծ մասին: 

2.Բնութագրե՛ք  90-ական թթ. սկզբներին Արևելյան  Եվրոպայի երկրների տնտեսաաշխարհագրական դիրքի որակական և քանակական փոփոխությունները:

3. Տվե՛ք 1) Լեհաստանի, 2) Չեխիայի և Սլովակիայի, 3) Հունգարիայի և Ներբեռնել Ռումինիայի, Ուկրաինայի և Բելառուսի (կամ ըստ ընտրության երկու այլ երկրների) ՏԱԴ-ի համեմատական բնութագրերը: Որոշե՛ք այն գծերը, որոնք, ձեր կարծիքով, տնտեսության համար ունեն առավել կարևոր նշանա-կություն:

4. Ինչու՞ սոցիալիզմի համակարգի փլուզումից հետո Արևելյան  Եվրոպայի բնակչության ազգային կազմն ավելի միատարր դարձավ: Ի՞նչ ուղղություն ունեն ներքին և արտաքին գաղթերը:

5. Ձեր կարծիքով որո՞նք են Արևելյան  Եվրոպայի երկրներում «անցումային տնտեսության» հիմնական դժվարությունները: Կարո՞ղ եք նշել լուծման ուղիները: 

Սեպտեմբերի 28-ից Հոկտեմբերի 3

2․Եվրոպա․ Ընդհանուր աշխարհագրական ակնարկ

 • Ընդհանուր կողմերով տալ Եվրոպայի տեղը քաղաքակրթության և մարդկության առաջընթացի գործում:
 • Սահմանել Եվրոպական խորհրդարան, Եվրոպական միության խորհուրդ,Եվրոպական հանձնաժողով, Եվրոպական դատարան, ԵԱՀԿ հասկացությունները:
 • Ինչպե՞ս կարող է ազդել <Ընդլայնված Եվրոպա-նոր հարևաններ> ծրագրի ազդեցությունը Եվրոպայի սահմանների , աշխարհում նրա տեղի ու դերի փոփոխության վրա:
 • Որո՞նք են Եվրոպայի քաղաքական քարտեզի քանակական և որակական փոփոխություննրը:

Սեպտեմբերի 22-26

1․Աշխարհի տարածաշրջաններ

 • Ինչ է ուսումնասիրում տարածաշրջանային աշխարհագրությունը։
 • Ինչ է տարածաշրջանը, որոնք են տարածաշրջանների առանձնացման հատկանիշները և սկզբունքները։
 • Որքանով է ստույգ տարածաշրջանների առանձնացման ընդունված սահմանագծերը

Սեպտեմբերի 15-18-ը

Նախագիծ

Ներածություն

Սովորողի տնային և լրացուցիչ աշխատանքի կազմակերպում․

 • Նախագծային փաթեթների ուսումնասիրում
 • Նախագծային աշխատանքի իրականացում
 • Համապատասխան կայքերի ուսումնասիրում
 • Ցուցադրությունների ստեղծում
 • Նյութերի հետազոտում
 • Ուսումնական փաթեթների ստեղծում
 • Էլեկտրոնային դասերի ստեղծում
 • Հեռավար խորհրդատվություն դասավանդողի հետ
 • Բանավոր հարցում
 • Էլեկտրոնային գրավոր աշխատանքներ
 • Մասնակցություն ստուգատեսներին
 • Խմբային աշխատանքներ
 • Գործնական աշխատանքներ ՏՀՏ-ի կիրառմամբ

Գնահատման սանդղակ
Նախագծերը գնահատվում են յուրաքանչյուրը իր սանդղակով
Քարտեզագրական աշխատանքներ 1-10բալային սանդղակ
Անհատական հետազոտական աշխատանքներ 1-10բալային սանդղակ
Ուսումնական բլոգ, մեդիափաթեթ 1-5 բալային սանդղակ
Գնահատումը կատարվում է ամսեկան կտրվածքով