Հայրենագիտություն 4

Image result for Հայրենագիտություն 4Ծրագիր․

Նպատակը․

  • Հայրենագիտություն առարկայի հիմքում ընկած  հայրենիքի ճանաչումը։
  • զինել սովորողների հայրենիքի մասին բազմաթիվ գիտելիքներով, հայրենիքի նրա պատմության, աշարհագրության, մշակույթի, ազգային արժեքների վերաբերյալ։
  • Ծանոթացնել սովորոներին հայ մշակույթի նշանավոր գորշծիչներին և նրան հանրահայտ ստեղծաործություններին։
  • Սովորոների մոտ ձևավորել հետաքրքրասիրություն և երևակայությունը, ստիում մտածել՝ ով եմ ես որտեղից եմ, որտեղ եմ ապրում, որտեղից եմ եկել, ինչն է ինձ շրջապատում, ինչպիսինն է իմ անցյալը։ 
  • Դաստիրակել սեր և հարգանք սեփական հայրենիքի, նրա արժեքների նկատմամբ։
  • Նպատակն է նաև սովորոների մեջ ձևավորել ճանաչողական, տրամաբանական, հաղորդակցության կարողություններ և հմտություններ։

Խնդիրները․

  • Ծանոթացնել սովորողներին հայրենիքին, նրա մշակույթային արժեքներին,պտկերացում տա մեր ժողովրդին ստեղծված հոգևոր արժեքներին։
  • սովորողների մոտ ձևավորել ճանաչելու,ուսումնասիրելի սեփական դատողություն կատարելու ունակությունները,պաշտպանելու և պահպանելու կարողություններ և հմտություններ։
  • Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք իր շրջակա միջավայրի, իր հայրենիքի և մշակութային արժեքների նկատմամբ։

Բովանդակություն․

1․Մեր հայրենիքի անցյալն ու ներկան

2․Հայաստանն իմ հայրենիքն է: Հայաստանի Հանրապետություն

3․Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և քաղաքները

4․Հայաստանի Հանրապետության գետերը
 

6․Հայաստանի Հանրապետության լեռները

7․Հայաստանի Հանրապետության ջրվեժներ

8․Մեր բերդերը

9․Հայկական Նոր տարու ավանդույթներ
 
 
19․ Հայ ճարտարապետության նշանավոր դեմքերը
 
Մեր Մշակույթը
22.Ինչ է մծակույթը
23․ Ժողովրդական մշակույթ
24․ Ժողովրդական բանահյուսություն
25․ Առասպելական պատմություններ
26․  Սասնա Ծռեր դյուցազնապատումը
27․ Մեսրոպ Մաշտոց, Սահակ Պարթև
28. Մովսես Խորենացի, Անանիա Շիրակացի
 
Իրականացվող նախագծեր․
1. <<Հայաստան իմ հայրենիքն է>>
2.<<ՀՀ լեռներ>>
3.<<Հայրենագիտական խաղ>>
4. <<Հայկական ֆիլմի դիտում>>
5.<<Իմ ազգանվան պատմությունը>>