Նախագիծ

Իրականացվող նախագծերը․

1․ Աշխարհագրական թաղանթը և մարդը

2․ Աշխարհագրության դերը

3․ Աշխարհագրության դիրքի առավելությունը

4․ Երկրների դասակարգումը և տիպաբանությունը

5․ Մարդը որպես զբոսաշրջիկ

6. Քարտեզագրական գործիքների կիրառում

շ